Information

Bilder från 2019

Som första evenemang på året, och av gammal tradition hade vi öppet hus på Hernströmsgården på sportlovsveckans första dag - den 11 februari.  Sportlovslediga ungdomar besökte oss för att spika fågelholkar och baka bröd.

Lena Gustavsson var ungdomarna behjälplig vid brödbaket i vår gammaldags bakugn.

Ungdomarna hade trevlig fikastund  med sina egenbakade bröd

Undomar i alla åldrar fann gemytligheten vid fikabordet.

Fågelholkstillverkningen är alltid uppskattad.  Strax kommer ju flyttfåglarna tillbaka så det är hög tid att se till att det finns bostäder för dem.  Bertil Nilsson hade som vanligt gjort byggsatser, och ibland fick föräldrar och Bertil och Ove hjälpa till med instruktioner så allt blev rätt.

Visst är det intresserade barn som ser hur fågelholken kommer till.

 

Årsmöte 19 feb.

Sätila Hembygdsfärenings årsmöte 2019 hölls på Hernströmsgården under ledning av Hasse Ferm. Sedvanliga val av styrelse och kommittéer förrättades. Kassören redogjorde för resultat och balansräkningar. Vilka godkändes av årsmötet. Prisen till välskötta trädgårdar från Blomsterfonden tilldelades Jan och Susanne Berntsson Arlbrant samt Franz Kogler. Därefter följde avtackningar av avgående ledarmöter och en stunds fika. Mötet avslutades med en bildvisning av ett antal utställningar av olika slag som föreningen anordnat under ett antal år både på Hernströmsgården och övriga platser.

Franz Kogler och Susanne Berntsson Arlbrant med sina diplom från Blomsterfonden.

 

 Våffelkafé den 24 mars

Enligt tradition serverades våfflor den 24 mars på Hernströmsgården.

Lage Gunnarsson och Lennart Olander är trogna besökare.

 Frågesport den 10 april.

Årets första deltävling i frågesport mot Surteby-Kattunga Hembygdsförening höll den 10 april med Surteby-Kattunga som värd. I havtid ledde motståndarlaget med 2 poäng men när slutsignalen kom hade vårt lag utjämnat.                              Resultalet blev oavgjort 22-22.

Sätilas Lag nedan : Susanne Thuresson, Mikael Redhammar och Brita Lanserius.

Surteby-Kattungas lag: Margareta Carlsson, Ingela Ottosson och Maj-Lis Herling.

Domare Lennart Brunander och frågeledare Lena Johnsson under arbete.

Torpgruppen har arbetat flitigt under vintern med att kartlägga och dokumentera torpen i vår socken. På fotot syns några av deltagarna under pågående dokumentationsarbete på Hernströmsgården.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION