Information

Bilder från år 2020

 Årsmöte den 18 februari .

Sätila Hembygdsförenings årsmöte 2020 hölls på Hernströmsgården under ledning av Hasse Ferm. Sedvanliga val av styrelse och komittéer förättades. Kassören redogjorde för resultat och balansräkning. Vilket godkändes av årsmötet. Prisen till välskötta trädgårdar från Blomsterfonden tilldelades Birgit Johansson och Patrick Lind. Efter mötesförhandlingarna underhöll  Krister, Peter och Ninni.  Mötet avslutades med fika och avtackningar.

Lennart överlämnar diplom till Blomsterfondenspristagare Birgit Johansson och Patrick Lind.

V

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION