Information

Om föreningen

Historik

Sätila Hembygdsförening bildades år 1971 och då fick vi också hyra Smedjan på Strömma Lantbruksskola. Där bedrev vi all vår verksamhet till början av 2000-talet då verksamheten successivt överfördes till Hernströmsgården. Smedjan avvecklades 2010. År 1990 köpte föreningen Furunäs belägen på Sätila sand vid Lygnern. Furunäs användes till olika sommaraktiviteter med bland annat söndagskafé. År 1994 övertog vi Hernströmsgården som förutom huvudbyggnaden omfattar Röda Stugan och Vita Stugan – här bedriver föreningen sin största verksamhet.

Vår verksamhet

Årligen anordnas ett tjugotal arrangemang samt flera studiecirklar i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Föreningen har gjort en stor utveckling från 1974 då vi hade cirka 60 medlemmar och 2010 hade detta antal ökat till cirka 700 medlemmar.

Föreningens ändamål är att slå vakt om bygdens kulturarv och natur. Verksamhetsområdet är Sätila socken, och  lämpligt angränsande områden. Föreningen bevakar de naturvårdande intressena genom en vald naturvårdssektion. I övrigt vill vi tillvarata hembygds- och naturvårdsintressena bland annat genom att;

 • medverka till vård och bevarande av natur, kultur och fornminnen.
 • oersättliga naturtillgångar ej skövlas.
 • verka för bevarande av en god miljö.
 • anordna studiecirklar, kurser, utflykter och andra verksamheter som kan öka kunskapen om bygden och dess historia.
 • samarbeta med andra föreningar vilka gagnar föreningens intresse.

Våra byggnader

Sätila Hembygdsförening är remissinstans i förhållande till kommunala och statliga myndigheter. Vi äger och förvaltar hembygdsgårdarna Furunäs och Hernströmsgården, samt Kärra Stenvalvsbro. Vi har även ett visningsavtal angående Stenstugan (Backstugan) i Hjorthulan med dess ägare.  Under 2012 uppförde föreningens medlemmar en ny museibyggnad i anslutning till Hernströmsgården.

Litteratur och bokförsäljning

 • Sedan 1984 utger föreningen en medlemstidning, Hembygden, två gånger per år.
 • 1985 färdigställdes Släktbok för Sätila 1681-1897.
 • Sätilas Historia med födelsebok 1681-1897.

Ovanstående litteratur finns att köpa och information om detta finns under "Bokförsäljning".

Kommittéer

Under styrelsen finns ett antal kommittéer:

 • Hernströmsgårdens
 • Arrangemang
 • Lotteri
 • Kärra Bro
 • Foto
 • Furunäs
 • Rese
 • Elsa Nilssons
 • Naturvård

 

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION