Information

Vår tidning - Hembygden

Föreningens tidning Hembygden första nummer utkom 1984 och har därefter sänds ut till alla medlemmar med två nummer per år. Hembygden har en redaktion på 6 – 7 personer som forskar och tar fram underlag till artiklar och intervjuer. Tidningen har under åren haft ett skiftande innehåll med betoning på att återge händelser i Sätila socken och dess närmsta omgivningar från både dåtid och nutid - exempelvis nöjen, skolväsendet och industriverksamhet. Ett stående inslag är en längre intervju med någon äldre eller känd Sätilabo. Föreningens aktiviteter skildras i text och foto.

Tipsa oss!

En stor hjälp till att bereda innehållet i tidningen är att våra läsare kommer till tals. Har ni berättelser, gamla skrönor eller fotografier som vi kan publicera så hör av er till redaktionen. Eller varför inte skriva något ni upplevt som gammal eller ung?

Ungdomssidor

Redaktionen vill gärna komma i kontakt med några ungdomar som kan skriva ett par ungdomssidor som speciellt riktar sig till våra yngre läsare.

Tidigare utgåvor av Hembygden finns att köpa för 20 kronor.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION