Information

Furunäs

1910 anställdes maskinisten på Ångbåten ISA som trafikerade Lygnern mellan Sätila och Fjärås. Han fick en tjänstebostad i en stuga som tidigare använts som Kölna (torkhus för lin) som låg nedanför Sätila kyrka. Stugan flyttades ner till Sätila Sand och ombyggdes till ett rum med kamin och kök med vedspis. Här bodde Anton med sin nio personer stora familj fram till 1930 då man tillbyggde en förstuga, senare tillkom också ett brygghus med inbyggd brunn och pump samt vedbod.

Omfattande renoveringsarbete

När föreningen köpte Furunäs tecknades ett arrendeavtal med sockenallmänningen varvid tomten utökades till 1200 kvm. Under de första åren genomförde föreningen ett omfattande renoveringsarbete på samtliga byggnader och trädgården iordningställdes till den pärla den är idag. Idyllen är nu bevarad och används för olika aktiviteter.

Furunäs

Furunäs Strandvägen 6, Sätila

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION