Information

Hernströmsgården

Byggnaden har en lång historia och hade under tidigt 1800-tal anknytning till Sätila Prästgård. Gården har sitt namn efter släkten Peter Hernström (1816-1893), som från 1834 ägde gården i flera generationer. Från början låg byggnaden på nedre sidan om landsvägen, och 1896 flyttades huset till sin nuvarande plats. Senaste ägaren i Hernströmssläkten var Anna Maria Hernström.

Renovering genom bidrag och ideellt arbete

När föreningen tog över Hernströmsgården hade många års förfall satt sina spår och byggnaden var i dåligt skick, men hade ett högt kulturhistoriskt värde. Genom bidrag från Länsstyrelsen, Marks Kommun och Borås Museum samt stora insatser med ideellt arbete och stöd av ortens befolkning, renoverades huset under uppsikt av antikvarisk expertis.

Till Hernströmsgården hör även ”Vita Stugan” och ”Röda Stugan”, även dessa renoverade under föreningens omsorg.

Senaste byggnaden på Hernströmsgården är Muséet, ett förråd där vi bl.a. förvarar våra historiska föremål, men som också kan användas till andra ändamål.

Hernströmsgården, huvudbyggnaden

Hernströmsgården Hede Storegård 1:17


Hernströmsgården - Röda Stugan

Röda Stugan

Vita stugan


TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION